اصول مدیریت اسلامی

اصول مدیریت اسلامی

اصل مشارکت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 19:24  توسط زهرا برخورداری  | 

اصل امر به معروف و نهی از منکر

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 12:47  توسط زهرا برخورداری  | 

موضوعات پیشنهادی اصول مدیریت در اسلام

       1 .ایمان گرایی و خدا محوری

         2. وحدت  و هماهنگی

         3. عدم تقدم بر خدا و رسول (ص)

         4. اختیار و مسئولیت

         5. عمل و تلاش

         6. آخرت گرایی و هدف گذاری

          7. هدایت و رهبری

          8. بشارت و انذار

          9. تعلیم و تعلم مستمر

     (محمد علی انصاری، حبیب الله دعایی و سید سعید مرتضوی، 1381، ص 91 تا 190)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 9:10  توسط زهرا برخورداری  | 

اصول انتخابی

ص226ازکتاب مبانی مدیریت اسلامی نوشته آقای رضا نجاری انتشارات پیام نور

برای آشنایی با اصول مدیریت معاصر میتوان به کتب مختلف مدیریتی مراجعه نمود اما موضوع بحث، اصول مدیریت در اسلام است که به ذهن نظرات نویسندگان مختلف پرداخته می شود:

أ‌.   برخی از نویسندگان نه اصل برای مدیریت اسلامی برشمرده اند:

أ‌.   ایمان گرایی و خدا محوری 2. وحدت  و هماهنگی 3. عدم تقدم بر خدا و رسول (ص) 4. اختیار و مسئولیت 5. عمل و تلاش 6. آخرت گرایی و هدف گذاری 7. هدایت و رهبری 8. بشارت و انذار 9. تعلیم و تعلم مستمر(محمد علی انصاری، حبیب الله دعایی و سید سعید مرتضوی، 1381، ص 91 تا 190)

ب‌.   نویسنده دیگری اصول زیاد و شاید نامحدودی برای مدیریت اسلامی درنظر گرفته است که 21 اصل را در کتاب خود ذکر نموده است که شامل اصول زیر میباشد:

1.             عدم تقدم بر خدا و رسول(ص) 2. آخرت گرایی 3. وحدت و هماهنگی 4. اعمال مدیریت بر اساس اختیار و نیروها 5. اعمال مدیریت بر اساس  بصیرت نیروها 6. تدبیر ئ تدبر 7. مشورت 8. تحزیب و سازماندهی 9. هدایت و رهبری 10. مسئولیت متقایل 11. ابّوت و بنّوت 12. امر به معروف و نهی از منکر 13. مراقبت و حاسبه 14. بشارت و انذار 15 حضور و شهود 16 اختیار و مسئولیت 17 سلسله مراتب مدیریت 18. قسط و عدالت 19. مدارا و تقیه 20. قاطعیت در طرح و اجرا 21. آموزش مستمر(ولی الله نقی پورفر، 1376، ص2 و 3)

ت‌.   نویسنده دیگری اصول را به دو دسته ایجابی و سلبی تقسیم نموده است و صرفاً اصول ایجابی را در کتاب خود طرح کرده که شامل اصول زیر می باشند:

1.    خدا محوری   2. ارزش مداری  3. توکل بر خدا 4. خیر خواهی 5. حفظ عزت نفس 6.حفظ حرمت انسان 7. رعایت بیت المال 8. رعایت حقوق دیگران 9. توجه به محرومین 10. اعتماد بنفس 11. حفظ کرامت انسان 12. تواضع و فروتنی 13. آخرت گرایی 14. ولایت مداری 15. عدالت 16. صداقت و راستی 17. گفتن و عمل کردن 18. ساده زیستی  19. رضایت خداوند 20 . خودسازی 21. وفاداری 22. رازداری 23. ادای تکلیف   (علی کاظمی 1381، ص 96 تا 156)

ث‌.   نویسنده دیگری 22 اصل برای مدیریت اسلامی برشمرده است که عبارتند از 1. اعتقاد به خدا و رسول (صل اله علیه و آل و سلم) 2. توجه به جایگاه انسانیت 3. وحدت جهت 4. وحدت دستور 5. سلسله مراتب 6. انصاف و عدالت 7. خوش بینی 8. پایبندی به ضوابط به جای روابط 9. قانون گرایی و قانونمندی 10. تبعبت منافع فرد از منفع جمعی 11. انضباط و نظم 12. تقسیم کار 13. تمرکز 14. اعتدال و میانهروی 15. اعمال مدیریت بر اساس اختیار نیروها 16. تناسب مسئولین با اختیار 17. امانت 18و احترام به افکار دیگران 19. خوف و رجاء یا بشارت و انذار 20. آخرت گرایی 21. وحدت و هماهنگی 22. آگاهی نیروها (اسماعیل قبادی 1381، ص 19تا 50 )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 9:8  توسط زهرا برخورداری  |